Kościoły krakowskie

Współczesna architektura sakralna nierzadko zaskakuje swoim nietypowym wyglądem. Przeglądając zdjęcia, na których znajdują się kościoły krakowskie, można natychmiast  zauważyć, że dominuje wśród nich styl romański lub gotycki, czyli style właściwe dla świątyń i kościołów w okresie, gdy Polską władali królowie. Ponieważ większość z nich powstawała na życzenie władców, chcących dorównać monarchom zachodnim, dlatego nie dziwi fakt, że ówcześni architekci nie silili się na niekonwencjonalne, zaskakujące formy, a raczej kopiowali klasyczne, popularne wówczas style europejskie. Kościoły krakowskie miały być miejscem kultu, w którym poddani, na wzór króla, mieli oddawać cześć Bogu. Styl gotycki, strzelisty, smukły lub styl romański, przysadzisty, ale mocny i stabilny-kościoły krakowskie, zwłaszcza te najdawniejsze, idealnie wpisywały się w tą stylistykę. Jednak obecnie architektura sakralna odchodzi od tych wzorców, poszukując nowatorskich rozwiązań, by przyciągnąć do siebie na nowo wiernych, zwłaszcza ludzi młodego pokolenia. Pojawiają się więc na mapie Krakowa nowe miejsca kultu religijnego, które swoim wyglądem starają się zaciekawić lub nawet zaszokować. Kościoły wyglądają więc jak łodzie podwodne, statki, wielokrotnie nakładające się na siebie geometryczne bryły, a nawet zbrojne fortyfikacje. I nie wiadomo już gdzie kończy się styl użytkowy a zaczyna sztuka. Większość kościołów można zwiedzić spędzając nawet trzy dni w Krakowie.